ITALIJANŠČINA IZBIRNI, ČETRTEK, 7. 5. 2020

Ta teden bomo spoznali, kako poteka pogovor v trgovini.   VPRAŠATI ZA IN POVEDATI CENO UČB str. 106/1: Poslušaj štiri pogovore v trgovini in ponovi. Dopiši pomen naslednjih izrazov: Quanto costa…? = Koliko stane…? / Costa… = Stane… / Vorrei sapere il prezzo… =...

MATEMATIKA, SREDA, 6.5.2020

Pri matematiki boste vsi učenci prejeli eno oceno iz sodelovanja v obdobju učenja na daljavo (od 4. maja naprej). Preberite kriterije ocenjevanja. Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=MQI1w_awo8g si oglejte posnetek razlage Pitagorovega izreka v rombu (opomba:...