Geografija 8, ponedeljek, 9. 11. 2020

Pozdravljeni učenci. V tem tednu imamo nalogo v dveh delih. Del je snov o Prebivalstvu in Gospodarstvu Avstralije. Preglejte PDF dokumente in si snov prepišite v zvezek. Prepisano snov pošljite preko eAsistenta Kanali do četrtka 12. 11. 2020.Del : Za ponovitev si...

SLOVENŠČINA, PETEK, 23. 10. 2020

Osmošolci, pozdravljeni! Tudi danes se boste ukvarjali z besedilom Tržačan. Nadaljevali boste z vsebinsko razčlembo besedila. Odprite zvezke, kjer ste nazadnje odgovarjali na vprašanja, ter dodajte spodnja vprašanja. Odgovarjajte v celih povedih, pomagajte si z...