MATEMATIKA, ČETRTEK, 4. 2. 2021

Danes se boste naučili, kako racionaliziramo imenovalec ulomka. Še malo boste utrjevali računanje s koreni. V zvezek zapišite podnaslov RACIONALIZACIJA IMENOVALCA. Z ulomki, ki imajo korene v imenovalcu, je težko računati, zato se želimo korena v imenovalcu...