MATEMATIKA, PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Navodila veljajo za oba oddelka (7. a in 7. b). Na spodnji povezavi reši naloge na straneh od 251 do 253. Naloge reši v zvezek, rešitve sproti preverjaj. https://eucbeniki.sio.si/matematika7/675/index5.html Vadi poštevanko. Vida,...