SLOVENŠČINA, TOREK, 17. 3. 2020

Velja za 7.a in 7.b. DZ: Povabljeni ste na odprtje razstave V DZ reši poglavje Povabljeni ste na odprtje razstave, str. 28-32. V zvezek za jezik napiši naslov čez 2 vrstici: Povabljeni ste na odprtje razstave Nato podnaslov čez 1 vrstico: VABILO Zapis v zvezek:...