SLOVENŠČINA, TOREK, 24. 3. 2020

Učenci 7. razredov, lepo pozdravljeni! Spodnja navodila veljajo za 7.a in 7.b. Najprej preglejte rešitve nalog prejšnjega tedna (glej rešitve spodaj). Nato pa nova navodila: V DZ reši poglavje Z vajo do znanja, str. 33-37. 11. naloga te usmeri na reševanje nalog na...

NEMŠČINA IZBIRNI PREDMET, 23. 3. 2020

Pozdravljeni učenci nemcisti. Upam, da ste zdravi. Da ne boste pozabili vse, kar smo se naučili , vas vabim, da ponovite tisto, kar smo vzeli in še posebno besedišče. Priložila sem nekaj slušnega gradiva predvsem za izgovorjavo in razumevanje. Bodite zdravi in pazite...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 23. 3. 2020

Navodila veljajo za 7. a in 7. b razred. V zvezek rešite delovni list: Odstotki Fotografirajte narejeno in pošljite svoji učiteljici na e-pošto: vida.smerdel@os-pivka.si petra.marc@os-pivka.si oziroma na Sporočila v eAsistentu pod Komunikacija do četrtka do 21. ure....