ZGODOVINA, rešitve

Lep pozdrav! Še tukaj vam pošiljam rešitve vprašanj oziroma nalog za ponavljanje. Svoje odgovore si preglejte in dopišite, kar vam manjka, da se ne boste učili napačnih stvari. REŠITVE: VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE . Lepe počitnice,...

ZGODOVINA in ETIKA, PETEK, 24.4.

Lep pozdrav 7.a in 7.b! ZGODOVINA: Danes si najprej preberite učbenik od strani 115 do 117, nato prepišite v zvezek PowerPoint Gospodarstvo v srednjem veku . Za ponavljanje odgovorite na tale vprašanja VPRAŠANJA ZA PONAVLJANJE . Odgovore in vprašanja si zapišite v...