MATEMATIKA, ČETRTEK, 22. 4. 2021

Danes boste še malo utrjevali načrtovanje splošnih štirikotnikov. V učbeniku na strani 279 rešite nalogo 26. Pazite na skice, slike naj bodo natančne in označene. Rešene naloge pošljite v četrtek, 22. 4., do 15.00 ure. Vida