MAT, 5.a, četrtek, 21.5.2020

PREVERJANJE ZNANJA Danes bomo pri matematiki pregledali naloge od prejšnjič. Natančno preglejte svoje rešitve in naredite popravo, če je potrebno.   Sledi reševanje preverjanja znanja iz učbenika, str. 153 in 154. Naloge rešujete v zvezek. Napišite tudi naslov...

NIT, 5.a, četrtek, 21.5.2020

Pozdravljeni petošolci! Današnje delo pri NIT bo potekalo v treh delih: pregled naloge preverjanje znanja usvajanje nove snovi Vedno naredite vse naloge, saj se počasi pripravljamo na ocenjevanje znanja. Upam, da se vsi redno učite in sproti opravite vse zadolžitve....

5.B, ČETRTEK, 21.5.2020

Pozdravljeni učenci, danes se bomo pri naravoslovju še malo spoznali življenje živali pozimi, pri matematiki pa ponovili časovne enote.  NIT- Živa bitja in toplotna izolacija (Živali pozimi)     Zadnjič ste spoznavali ptice, ptice stalnice in ptice selivke. Ali se...

DRU, 5.a, sreda, 20.5.2020

PRAZGODOVINA Pri družbi ste zadnjič izdelali časovni trak zgodovine svoje družine. (prepiši v zvezek)   KAJ JE ZGODOVINA? Zgodovina je vse, kar se nam je zgodilo v preteklosti. Zgodovina je veda, ki proučuje preteklost človeštva. Zgodovino človeštva  delimo v več...

SLJ, 5.a, sreda, 20.5.2020

BRAVO! Spise ste oddali vsi učenci. Moram vas pohvaliti, saj ste se zelo potrudili in napisali res dobre spise. Zelo lepo je bilo prebirat spise, ki so imeli uvod, jedro in zaključek, ki niso imeli veliko pravopisnih napak, ki so bili razumljivi in zanimivi. Ko boste...