5.B, MATEMATIKA, ČETRTEK, 19.3.2020

Ponavljamo in utrjujemo (Deli celote, številski izrazi, Enačbe, Neenačbe) K delovnem listu Deli celote, ki ste ga dobili v sredo, prilagam rešitve. Preverite svoje znanje. Tudi danes bomo še ponavljali staro snov, ki smo jo že predelali. Rešite DL za Ponavljanje:...

MATEMATIKA, 5.a, SREDA, 18.3.2020

NEENAČBE Ko rešujemo neenačbe, imamo pred seboj zapis, v katerem je vstavljen eden od neenačajev :               < (manjše),              > (večje),             ≤ (manjše ali enako),                  ≥ (večje ali enako). Preberi si razlago v učbeniku. O...

NIT, 5.a, SREDA, 18.3.2020

ONESNAŽEVANJE ZRAKA Danes se boste učili o onesnaževanju zraka, ki je vedno bolj pereč problem človeštva, saj povzroča velike spremembe v podnebju. Temu smo priča v zadnjih letih: suše, poplave, premile zime, vroča poletja, hudi viharji in orkani….Poleg tega pa...

5.B, SLOVENŠČINA, SREDA, 18.3.2020

SLJ: Pripoved o doživetju V interaktivnem gradivu Gradim Slovenski jezik 5 poslušajte 7 enoto: Brez načrta ni ne hiše ne besedila (https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJ5DZ&pages=i). V odlomku se pogovarjata oče in sin, o tem kako se napiše doživljajski spis. V...

5.b, DRUŽBA, SREDA, 18.3.2020

DRU: Vaša naloga je, da si v učbeniku preberete snov Ob obali (str. 63-66) in odgovorite na priložena vprašanja na DL-Lega obsredozemskega sveta in KRIŽANKO-Sadovi Narave, če si jo seveda lahko skopirate (priloga). V nasprotnem primeru samo odgovorite na vprašanja v...

5.b, MATEMATIKA, SREDA, 18.3.2020

Pozdravljeni učenci, kako ste? Upam, da pridno delate, kar vam pošiljam, hkrati pa imate tudi čas za svoje domače in ponavljanje poštevanke. NE POZABITE NANJO. Za začetke si poglejte nekaj prispevkov infodroma o koronavirusu, da boste bolj seznanjeni s trenutno...