ČETRTEK, 14.5. 2020, 4. RAZRED

  Pozdravljeni! Pa poglejte kaj vas čaka danes. Nič težkega, kar veselo na delo. MATEMATIKA Danes se boste v SDZ- ju vrnili malo nazaj in sicer na stran 6. KROG IN KROŽNICA – ta naslov napišite tudi v brezčrtni zvezek. Narišite in prepišite (Narišite  s šablono...

SREDA, 13. 5. 2020, 4. RAZRED

MATEMATIKA V prilogi vam pošiljava rešitve včerajšnjega preverjanja znanja. MAT – POPRAVA PREVERJANJA Popravite si . Seštejte točke in nama pošljite zgolj število točk. Pripravite si šestilo in brezčrten zvezek , ker ga bomo v prihodnjih dneh potrebovali....

GLASBENA UMETNOST 4 – OCENJEVANJE

Pozdravljen, četrtošolec! Pri glasbeni umetnosti boš v drugem polletju prejel eno oceno. Ta bo sestavljena iz dveh delov: Že opravljene naloge iz časa, ko smo še bili v šoli Sodelovanje v obdobju učenja na daljavo  V času, ko smo še bili v šoli, si predstavil svoje...

GLASBENA UMETNOST 4 – 13. 5. 2020

Dober dan, četrtošolci! Preden začnemo, naj pohvalim tiste učence, ki ste opravili nalogo prejšnjega tedna. Izdelavo recikliranega glasbila ste večinoma vzeli zelo resno in super opravili nalogo. Nekatere ideje so bile prav posebne in zanimive. Prav tako tudi imena,...