MATEMATIKA, ČETRTEK, 4. 2. 2021

Danes se boste naučili, kako racionaliziramo imenovalec ulomka. Še malo boste utrjevali računanje s koreni. V zvezek zapišite podnaslov RACIONALIZACIJA IMENOVALCA. Z ulomki, ki imajo korene v imenovalcu, je težko računati, zato se želimo korena v imenovalcu...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 1. 2. 2021

Danes si bomo pogledali še nekaj pravil za računanje s koreni. Naučili se boste, kako lahko delno korenimo nekatera števila, ki niso popolni kvadrati. Vso snov zapisujte v zvezek. Še nekaj pravil za računanje s koreni: Koren produkta nenegativnih števil je enak...

MATEMATIKA, ČETRTEK, 28. 1. 2021

Spoznali boste novo računsko operacijo – korenjenje in njene lastnosti. Korenjenje je operacija, s katero izračunamo število, katerega kvadrat poznamo. Korenski eksponent je lahko tudi večji od 2 (nekaj malega o tem v videu), če pa je enak 2, ga običajno...

MATEMATIKA, PONEDELJEK, 25. 1. 2021

Danes boste malo ponovili računanje kvadratov števil in lastnosti kvadriranja. Snov in primere zapisujte v zvezek. Produkt števila samega s seboj imenujemo kvadrat števila, operacijo pa kvadriranje. Kvadriranje je poseben primer potenciranja, pri katerem je eksponent...