NRA, PONEDELJEK, 29. 11. 2021

Pozdravljeni. Prijavite se v Scratch in poskušajte narediti kakšno zimsko animacijo. Lahko je tudi novoletna, božična itd. Pomagajte si z izzivi, ki smo jih že rešili. Ozadje lahko narišete sami, lahko pa uporabite tista, ki jih najdete v zbirki ozadij. Enako velja za...

MATEMATIKA, PETEK, 26. 11. 2021

V zvezke zapišite naslov ZAPISOVANJE ULOMKOV NA CELI DEL (RAZČLENJENA OBLIKA) IN OBRATNO. Oglejte si posnetek na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=ImKklzfjw50 in v zvezke zapišite vse, kar zapiše učiteljica na posnetku. V zvezke zapišite naslov PONAZORITEV...

MATEMATIKA, SREDA, 24. 11. 2021

Pozdravljeni. Ta ura matematike je namenjena utrjevanju znanja. Rešili bomo naloge na spodnji povezavi (od strani 262 do 264): https://eucbeniki.sio.si/matematika6/463/index6.html Naloge rešite v zvezke (ali na spletu), fotografirajte (ali naredite posnetek zaslona)...

MATEMATIKA 6.A, TOREK, 23. 11. 2021

Pozdravljeni. Danes smo se pogovorili o snovi, ki ste jo predelali na daljavo. Nato smo nadaljevali s snovjo: učbenik str. 107 in rešili naloge iz učbenika (stran 107/ 30. in 35.) Lep pozdrav.