KEMIJA 8c, Sreda, 1.12.2021

Pričenjamo z novo učno snovjo – POVEZOVANJE DELCEV. V delovnem zvezku preberi učno snov od strani 76-79 ter prepišite v zvezke snov v priponki. Rešite vaje v delovnem zvezku na strani 80/1-3. IONSKA-VEZDownload

GOSPODINJSTVO 6b (obe skupini, Torek 30.11.2021

Lepo pozdravljeni. V spodnji priponki vama pošiljava učno snov, ki si jo prepišite v zvezke. Spremenjeni datum ocenjevanja znanja, sva vama z učiteljico poslali v skupni kanal e-Asistenta. V torek, 7.12.2021, bo skupina učiteljice Anje pripravljala prvo praktično...

KEMIJA, 8c – Ponedeljek, 29.11.2021

Pozdravljeni. Pošiljam vam nekaj vaj za utrjevanje učne snovi Atom in periodni sistem elementov ter računanja masnega deleža elementa v spojini. Vaje rešite, skupaj jih bomo pregledali na zoom, ki bo v četrtek 8.15-9.05. Povezava bo deljena na skupni kanal...

KEMIJA, 8abc

Pozdravljeni. Pošiljam vam učno snov, ki zajema dve šolski uri kemije. Pod vsako priponko je zapisan tudi razred, kateremu je namenjena učna snov. PONEDELJEK, 22.11.2021 – Ar-in-Mr_8.aDownload PETEK, 26.11.2021 – PERIODNI-SISTEM-ELEMENTOV_8.aDownload...