ŠOLA ZA STARŠE

ŠOLA ZA STARŠE ponuja še tri vrhunska, pozitivna, kakovostna in brezplačna predavanja za starše in vzgojitelje otrok od vrtca do polnoletnosti! dr. Benjamin Lesjak: Vzgoja za varno preživljanje časa pred zaslonom v predšolskem obdobju, sreda, 3. 2. ob 18hLeo in dr....

BREZPLAČNI WEBINARJI

Gaber Marolt: Vzgoja in učenje z manj stresa – NLP za starše in pedagoge https://nlp-center.si/delavnice/ucenje-in-vzgoja-otrok-s-pomocjo-nlp/ Sabina Kormrl Kaučič: Postanite srčni voditelj družine in razreda...