Dobro jutro,

danes imamo na urniku DRU, SLJ, LUM in TJA.

DRU

Nadaljujemo s predstavitvijo plakatov.

Preberi si učno snov Predalpska hribovja in doline, ki je v učbeniku na straneh 31-33.

V zvezek napiši nov naslov. Nato prepiši vprašanja, ki so v PPT-ju in odgovori.

SLJ

Učili smo se o pismu. V zvezek napiši pismo svojemu najboljšemu prijatelju ali prijateljici. Ne pozabi na vse sestavne dele. Pismo naj bo primerno dolgo (podobno, kot je primer iz DZ, str. 9).

LUM

Danes boš izdelal monotipijo. Ali veš kaj je to? Vse boš izvedel v PPT-ju.

Potrebuješ list in tempera barve ter čopič in na koncu tudi flomaster.

List moraš prepogniti na pol in nato nazaj razgrniti, na polovico nanašati barve in nato spet prepogniti, da se bo naredil odtis barv na drugi polovici lista. Ko bo izdelek suh, boš v njem skušal najti neko podobo. Nekaj primerov imaš v PPT-ju.

(Visited 44 times, 1 visits today)