MAT

Danes bomo pri matematiki šli s snovjo naprej.

V učbeniku imamo na strani 126-128 številske izraze s črkovno oznako. Preberi Učenost je modrost.

V zvezek napiši nov naslov ŠTEVILSKI IZRAZI S ČRKOVNO OZNAKO in reši naloge 1-7.

(Visited 44 times, 1 visits today)