Pozdravljeni!

 1. V 1. delu DZ preberite besedilo na str. 12 (ZAHVALA).
 2. Rešite  vse naloge v delovnem zvezku na str. 12 in 13 – rešitve nalog bodo objavljene naknadno v  našem Kanalu.
 3. Naloge si natančno preglejte in popravite morebitne napake.
 4. V zvezek za jezikovni pouk zapišite naslednje:

URADNA ZAHVALA

Uradno zahvalo pošljemo predstavnikom ustanov, društev ipd. Napišemo jo v svojem imenu ali v imenu razreda, društva, kluba … V njej naslovnika vikamo.

Uradna zahvala ima določeno obliko in mora vsebovati:

 • podatke o sporočevalcu,
 • kraj in datum pisanja,
 • podatki o naslovniku,
 • besedo ZAHVALA,
 • nagovor,
 • vsebino  (ZAHVALJUJEM SE VAM …)
 • pozdrav,
 • podpis.

Uspešno delo vam želim!

Učiteljica Patricija

(Visited 50 times, 1 visits today)