Pozdravljeni,

Danes boste opravili spodnje zadolžitve.

SWITZERLAND (ŠVICA)

učb. str. 54: Preberi besedilo in opravi vaje bralnega razumevanja v exercise zvezek.

V Glossary dodaj besede: mountains (gore), winter sports (zimski športi), snow (sneg), a helmet (čelada), goggles (smučarska očala), skis (smuči), ski boots (zimski škornji), a sledge (sani), a ski lift (gondola).

Spodnje povedi zapiši v exercise zvezek in nanje odgovori s T (true) ali F (false).

In the winter is very hot. T F

Lukas is on a ski lift with his friends. T F

There is very little snow in the Alps. T F

Lukas has got a sister. T F

Lukas loves winter sports. T F

Naloge bomo pregledali v šoli.

Kind regards

(Visited 34 times, 1 visits today)