Zapišite naslov: Seštevanje in odštevanje naravnih števil.

Rešite vse naloge z delovnega lista. Račune prepišite v zvezek, zapisani morajo biti vsi stranski računi.

Rešeno pošljite svoji učiteljici do torka, do 17.00.

Petra, Ida

(Visited 98 times, 1 visits today)