Pozdravljeni!

Danes imamo na urniku SLJ, NIT, TJA, MAT in ŠPO.

SLJ

PREVERJANJE ZNANJA

V prilogi imate preverjanje znanja iz slovenščine. Preizkus znanja pišemo v petek.

NIT

SILE DELUJEJEO NA TELO

V učbeniku si na straneh 45 in 46 preberite novo snov in se jo naučite. Rešite tudi naloge v SDZ, na strani 43 in 44.

Zapis v zvezek:

SILE DELUJEJEO NA TELO

1. Predmete lahko premikamo na različne načine:

      – vlečemo

      – potiskamo

      – dvigujemo

      – mečemo

      – vrtimo

2. Predmete spravimo v gibanje tako, da nanje delujemo s silo. S silo jih tudi zaustavimo.

3. Sila, ki telesa vleče proti tlom, je teža.

4. Zaradi teže predmeti na Zemlji padejo na tla.

MAT

PREVERIMO, KAJ SMO SE DO SEDAJ NAUČILI

Rešite naloge v SDZ, str. 54, 55 in 56 (4. in 5. nalogo izpustite).

Lepo se imejte

Mateja in Anja

(Visited 18 times, 1 visits today)