Danes imamo MAT, SLJ, DRU, NIT IN TJA.

MAT

Danes se boš ukvarjal s simetrijo in vzorci. Preberi si razlago v učbeniku, str. 75 in 76. Reši naloge, ki so v učbeniku, str. 75-79.

DRU

Reši preverjanje znanja.

SLJ

V šoli bomo pisali popravo obnove. Naredi to tudi ti.

NIT

Reši spodnje naloge o prehranjevalnih verigah. Prepiši v zvezek in pravilno odgovori.

OBKROŽI PRAVILEN ODGOVOR!

 • KAJ JE PREHRANJEVALNA VERIGA?
 • Proces, ki se začne z različnimi sestavinami in konča s kuhano hrano.
 • Dolga veriga narejena iz hrane.
 • To, da so živali, zato da imajo hrano in lahko preživijo,  odvisne od rastlin in drugih živali.
 • KATERI DEL PREHRANJEVALNE VERIGE BO PREKINJEN, ČE NEKA ŽIVAL IZUMRE?
 • Cela prehranjevalna veriga bo prekinjena.
 • Prizadete bodo samo živali, ki so na vrhu prehranjevalne verige.
 • Samo rastline in živali na dnu prehranjevalne verige.
 • Kakšno vlogo imamo ljudje v prehranjevalnih verigah?
 • Proizvajalci.
 • Potrošniki.
 • Ljudje nismo del prehranjevalne verige.
 • Kateri je pravilen primer, ko potrošnik je potrošnika?
 • Zajec je travo.
 • Veverica je lešnike.
 • Ptič je pajka.
 • Kaj je vedno na začetku prehranjevalne verige?
 • Insekti.
 • Ptica.
 • Zelena rastlina.
 • Zakaj se vsaka prehranjevalna veriga in vsak prehranjevalni splet vedno začneta z zeleno rastlino?
 • Ker je večina zelenih rastlin zelo okusnih.
 • Ker zelene rastline od sonca dobijo energijo in proizvajajo hrano.
 • Ker se večina zelenih rastlin prehranjuje z drugimi rastlinami.
 • Kako se imenuje žival, ki lovi druge živali in jih potem poje?
 • Proizvajalec.
 • Plenilec.
 • Lovec.
(Visited 27 times, 1 visits today)