Spoznali boste novo računsko operacijo – korenjenje in njene lastnosti.

Korenjenje je operacija, s katero izračunamo število, katerega kvadrat poznamo.

Korenski eksponent je lahko tudi večji od 2 (nekaj malega o tem v videu), če pa je enak 2, ga običajno izpuščamo:

Če je korenski eksponent enak 2, imenujemo tak koren kvadratni koren ali tna kratko samo koren. Mi se bomo ukvarjali samo s kvadratnimi koreni.

Korenjenje je obratna operacija kvadriranja.

Še dva primera:

Pri ugotavljanju vrednosti kvadratnega korena si pomagamo tudi s tabelami.

V stolpcu “koren iz n” preberemo, da je rezultat enak 16,0000 – na kratko 16.

Ker je korenjenje obratna operacija kvadriranja, lahko število, ki ga želimo koreniti, poiščemo v stolpcu n2, rezultat pa preberemo v stolpcu n. Ta način uporabljamo, ko želimo poiskati korene večjih števil, ki jih ni v tabelah.

LASTNOSTI KORENJENJA

  • Koren iz 0 in koren iz 1:
  • Število končnih ničel se pri korenjenju razpolovi (več primerov v videu).
  • Število decimalnih mest se pri korenjenju razpolovi (več primerov v videu).
  • Ulomek korenimo tako, da korenimo posebej števec in posebej imenovalec. Če ima ulomek celi del, ga pred korenjenjem pretvorimo v ulomek, ki ima števec večji od imenovalca. Če se da, ulomek pred korenjenjem okrajšamo.
Primera

Natančno in zbrano si oglejte video na povezavi: https://anacanzutti.com/2019/01/14/kvadriranje-in-korenjenje/.

  • NALOGI: učbenik, str. 108/20, 21
  • *DODATNI NALOGI: str. 108/23, 26

Rešite preverjanje in ga pošljite svoji učiteljici do 15.00 ure.

(Visited 322 times, 1 visits today)