Pozdravljeni.

  1. V zvezke napišite naslov poglavja LINEARNA FUNKCIJA
  2. Na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=PiVGM7WWEWI je posnetek, ki vas bo popeljal skozi današnjo snov. V zvezke si zapišite naslov Enačba premice, linearna funkcija in vso snov s posnetka.
  3. V zvezke zapišite še podnaslov Razdalja med točkama in si prepišite snov.
  4. Rešite naloge iz učbenika:
    • na strani 150: 4. in 5. (brez načrtovanja in merjenja, samo izračunate)
    • na strani 153: 9. (x- koordinata točke je že podana, iščete pa y- koordinato točke) in 11. (pri c) in č) primeru najprej izrazite iz enačbe y, torej y=… Za x lahko izberete iste vrednosti kot v posnetku (0, 1 in -1), lahko kakšne druge in na podlagi teh vrednosti izračunate še y).
  5. Zapiske in rešitve nalog bomo pregledali po počitnicah, ko se vrnete v šolo.

Vida in Ida

(Visited 100 times, 1 visits today)