Danes boste utrdili svoje znanje o tlaku v tekočinah in tlaku, ki nastane zaradi teže tekočin.

Rešite naloge v delavnem zvezku:

  1. Naloge  od 1 do 7 na strani 81 in 82.
  2. Naloge od 1 do 8 na straneh 83, 84 in 85.

Rešene naloge pošljite v petek, 4. 6. 2021, do 16.00 ure.

Vida

(Visited 57 times, 1 visits today)