Besedna igra: POVED, DOLGA KOT KAČA

Število igralcev: poljubno. Namen te igre je: zbrano poslušanje, memoriranje, tvorjenje povedi.

NAVODILA IGRE:

Sedimo v krogu in prvi družinski član pove eno besedo. Drugi besedo ponovi in doda svojo, tretji ponovi prejšnje dve in doda svojo. Poved je vedno daljša in jo je vedno težje ponavljati.

Npr. MAMA, MAMA KUHA, MAMA KUHA KOSILO, MAMA KUHA KOSILOIN, MAMA KUHA KOSILO IN REŽE…

Želim vam prijetno igro in čim več dolgih povedi.

(Visited 8 times, 1 visits today)