Pozdravljeni učenci,

pa je zopet petek in pred nami še en zasluženi vikend.

Danes bomo imeli: MAT, SLJ, GOS, NIT IN DOP.P.

Na ZOOM-u ob 11.00 bomo imeli MAT, SLJ, NIT in DOP.P.

MAT-Številski izrazi s črkovno oznako

Za DN ste imeli 4. nalogo v učbeniku, str. 127. Pripravite jo do ZOOM-a, ko jo bomo skupaj preverili.
Nato reši še 7. in 8. nalogo v učbeniku, str. 127, 128. Na ZOOM-u bomo tudi to preverili.

SLJ-Sopomenke

Clientmoji

Preglejte si vaje, ki ste jih naredili včeraj o PROTIPOMENKAH.

Danes pa bomo spoznali še SOPOMENKE. Saj jih že poznate, pa bomo vseeno ponovili, kaj so sopomenke.

Tu bodo imeli najmanj težav tisti učenci, ki imajo bogat besedni zaklad – torej tisti, ki veliko berejo.

Oglej si filmček o SOPOMENKAH.

V zvezek napiši naslov SOPOMENKE in prepiši spodnjo snov.

Sopomenke so tiste besede, ki imajo isti pomen. Sopomenkam rečemo tudi sinonim.

SLOVENŠČINA, petek – 27. 3.

V SDZ2.del imaš vaje na straneh 18 -20. Če se ti zdi, da se katere besede ne spomniš, si pomagaj z internetom, slovarjem slovenskega knjižnega jezika ali pa koga vprašaj. Če rešitve še vedno ne najdeš, nič hudega. V ponedeljek bomo pregledali nalogo in boste lahko dopolnili svoje rešitve.

NIT-Stanje vode se spreminja

Do danes ste imeli domačo nalogo, da ste odgovorili na vprašanja in rešili Eno Dejavnost iz učbenika.

Bitmoji Image

1. Razloži naslednje besede: TALJENJE je….IZPAREVANJE je….. IZHLAPEVANJE je…. KONDENZACIJA ali UTEKOČINJANJE je…..

2. Izvedi Ena dejavnost v učbeniku, str. 37 in zapiši ugotovitve, opažanja.

Do ZOOM-a pripravi DN in Odgovorite na tri zelena vprašanja v učbeniku, str. 39.

Delovni list pa reši do naslednje srede, ko ga bomo skupaj pregledali.

GOS-Biti urejen in odločen

Danes boš spoznal kako moraš biti urejen in organiziran v svojem življenju. Sledi navodilom na spodnjem PP-ju. Na koncu imaš tudi naloge. Reši jih v zvezek za gospodinjstvo.

Učiteljica Nadja

(Visited 180 times, 1 visits today)