• Pozdravljeni!
 • Naš današnji urnik: SLJ, MAT, DRU, LUM

MAT

 • Torkove rešitve nalog :

SDZ str. 47 / modri okvirček

6 4 9       1 2 9      1 0 7

2 1 4        3 2 4     4 3 9

SDZ str. 47/1. naloga

 234 – 19 = 215         452 – 128 = 324       765 – 438 = 327

985 – 758 = 227        850 – 32 = 818

2. naloga

 857 – 139 = 718        857 + 718 = 1575

Odgovor: Drugo tekmo si je ogledalo 718 gledalcev.

Odgovor: Obe tekmi skupaj si je ogledalo 1575 gledalcev.

Stran 48/ modri okvirček

       293      91       480      151

551     91        40        441

1. naloga

 510 – 80 = 430                          748 – 364 = 384              336 – 295 = 41

706 – 253 = 453                          953 – 893 = 60

 • DANES BOMO PISNO ODŠTEVALI DO 1000 Z DVEMA PREHODOMA  SDZ, STR. 49
 • Postopek računanja je enak kot pri enojnem prehodu.
 • Poglejte si prikaz računa v modrem okvirčku in nato rešite vse naloge na tej strani.

SLJ

Rešitve nalog iz SDZ-ja, stran 76 naloga 3.

a) slovenščina

b) italijanščina

c) angleščina

č) nemščina

d) angleščina

e) poljščina

f) italijanščina

g) slovenščina

 • Danes bomo nadaljevali s snovjo: KAJ JE DRUGI JEZIK ALI JEZIK OKOLJA? KAJ JE TUJI JEZIK?
 • Najprej rešite naloge v SDZ-ju na strani 77, 78 in 79.
 • Novo snov, si prepišite še v zvezek.

DRU

Najprej si oglejte rešitve nalog.

SDZ, str. 26 /1. naloga

 1991

a)

14. člen

(enakost pred zakonom)

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

Vsi so pred zakonom enaki.

17. člen

(nedotakljivost človekovega življenja)

Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.

SDZ, str. 27/ 2. naloga

 – Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju.

– Pravica do osebne svobode; nikomur se ne sme vzeti prostost, razen v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.

 – Spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravdnih postopkih, tudi med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni.

– Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo.

SDZ, str. 27/1. naloga

Vsakdo mora biti pozoren, da svoja dejanja, ki zadevajo tudi druge ljudi, izvaja tako, da ne posega v njihove pravice.

Sedaj pa nova snov. MOJE PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI

Preberite.

Otroci smo odvisni od odraslih. Zato so nam starši oziroma odrasli dolžni zagotoviti razmere, v katerih se lahko razvijamo. Če starši ne zmorejo skrbeti za nas, jim je država dolžna pomagati.
Vsi otroci imamo enake pravice. Otrokove pravice ureja posebna listina, ki se imenuje Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah. Za varstvo otrokovih pravic skrbijo različne organizacije in društva.

 • Oglejte si PPT.
 • Preberite besedilo v SDZ-ju na strani 28
 • Rešite naloge v SDZ-ju na strani 28, 29 in 30 (še 5. nalogo). 1. in 5. nalogo rešite s pomočjo spleta.
 • Novo snov prepišite v zvezek.
 • Za konec si oglejte še filmček na strani Radovednih 5 – Tudi otroci imamo pravice.

LUM

Danes boste izdelali ADVENTNI VENČEK

Adventni venčki so sestavni del decembrskega časa, simbol pričakovanja in nepogrešljiv del novoletne dekoracije. Hkrati pa je izdelovanje okrasja doma lep razlog za druženje in ustvarjanje v krogu družine.

Za izdelavo venčka lahko uporabimo naravni material (želodi, orehove lupine, lešniki, cimetove palčke, janeževe zvezdice, manjši storži, vejice, mah,…).

Nanašanje in lepljenje materiala je seveda najbolj zabaven del, pri katerem naj se pokažejo vaša neomejena domišljija, ustvarjalnost in veselje pri delu.

Nekaj primerov imate v priponki.

V kolikor nimate možnosti za izdelavo venčka, ga narišite.

Danes boste ob 9.00 imeli ZOOM učenci, ki obiskujete dodatni pouk. Pripravite si naloge za Cankarjevo tekmovanje.

Ob 10.00 bo pa ZOOM za vse.

Lep pozdrav Marinka in Mateja

(Visited 343 times, 1 visits today)