Pozdravljeni učenci.

V tem tednu bomo ponovili snov Afrike in spoznali naravne značilnosti Avstralije.

  1. del:  ponovitev Afrika
  2. preglejte in rešite vse naloge AFRIKE v SDZ do str. 36
  3. del: AVSTRALIJA
  4. Oddaljena geografska lega in njene posledice

Preberite v SDZ str. 40, 41, rešite naloge na str. 41, 42

  • Majhna raznolikost površja, velika raznolikost podnebja in vodovja

Preberite v SDZ st. 42 do 46.

Prepišite povzetke iz PDF, naravne enote vpišite v karto, katero ste dobili v šoli. Rešite naloge na str. 43, 44, 45. Odgovorite na vprašanja iz SDZ na str. 46.

Uspešno delo.

Mariza Golle

(Visited 341 times, 1 visits today)