Dear students,

Danes pričenjamo z delom na daljavo pri pouku angleščine.

I hope you are all fine and I know that you will do your best during this week of distance learning.

Pa začnimo!

Verbs + prepositions in WH-questions

učb. str. 9/4: Tvori vprašanja po zgledu.

Primer: He is looking at a poster. —  Question: What is he looking AT?

**Bodi pozoren/pozorna, da je na koncu vprašanja vedno predlog.

Keeping in touch – How do you keep in touch with your friends and family?

učb. str. 10/1: Read the given questions and answer into your exercise notebok. / Razmisli in odgovori na vprašanja v zvezek za vaje.

učb. str. 10/3: Read the postcards below and do activity 2a and 2b. / Preberi spodnje razglednice, ustrezno poveži s sličicami pri nalogi 2A in odgovori na vprašanja pri nalogi 2B.

Prepiši okvirček Remember v zvezek za vaje.

Extra exercises

učb. str. 12/1: Answer the questions into your exercise notebook./ Odgovori na vprašanja v zvezek za vaje.

učb. str. 12/3: Ustrezno poveži vprašanja z odgovori.

Rešitve nalog bodo popoldne objavljene v našem kanalu za angleščino. Vse naloge natančno preglejte in morebitne napake ustrezno popravite.

In case of any questions, please write via email or our channel.

Regards to all,

Be well,

Your teacher

(Visited 420 times, 1 visits today)