Buongiorno, ragazzi! 🙂

 

IL SUPERLATIVO ASSOLUTO – ABSOLUTNI PRESEŽNIK (UČB str. 109)

Oglej si rumen okvirček na strani 109. »Il superlativo assoluto« tvorimo tako, da pridevniku, ki mu odpade zadnji samoglasnik, dodamo končnico –ISSIMO. Pomeni, da je nekaj »ZELO« oziroma najvišji nivo nečesa. Končnico –ISSIMO spreminjamo glede na ednino in slovnični spol. Oglej si primere v okvirčku.

  • UČB str. 109/5: Dopolni povedi s pridevniki v stopnji absolutnega presežnika. Pazi, da se končnice skladajo z osebkom.
  • UČB str. 109/6: Pod slike napiši ustrezen pridevnik v stopnji absolutnega presežnika. Pazi, da se končnice skladajo osebo/predmetom, za katerega velja pridevnik.
  • DZ str. 65/8: Za vsako sliko napiši poved z absolutnim presežnikom.

 

 

VERSO LA CERTIFICAZIONE

  • UČB str. 110/1: Poslušaj ter poveži dialoge s situacijami na sliki.

 

  • UČB str. 110/2: Še enkrat poslušaj dialoge in označi ali trditve držijo ali so napačne.
  • UČB str. 110/3: Izberi si eno osebo na sliki in opiši njena oblačila.
  • UČB str. 111/4: Oglej si strani dveh spletnih trgovin, preberi kakšne vrste oblačila potrebujejo Amanda, Fabiano in Pamela ter jim svetuj, katero spletno trgovino naj izberejo, da bodo našli željena oblačila. Ime trgovine napiši pod sliko, ali v zvezek, če imaš učbenik iz učbeniškega sklada.

 

A presto!

(Visited 23 times, 1 visits today)