Buongiorno, bambini! 🙂

 

Še vedno utrjujemo uro.

 • UČB str. 47/3: Poslušaj posnetek in za ustrezni uri nariši kazalce.

 

 • UČB str. 47/4: V zvezek napiši naslov In anticipo o in ritardo? ter zapiši nove izraze:

 

 • È tardi. = Pozno je.
 • È presto. = Zgodaj je.
 • in ritardo = v zamudi
 • in anticipo = predčasno
 • puntuale = točen
 • Sei in ritardo. = Zamujaš. / Pozen si.
 • Sono in anticipo. = Zgoden sem.
 • Sono puntuale. = Točen sem.

 

 • Po primeru v učbeniku zapiši še povedi za drugo in tretjo sliko.

 

 • UČB str. 48/6: Poveži povedi z urami na levi in osebami na desni strani.
 • DZ str. 24/33: Po zgledu prvega dialogi, dopolni še drugega.
 • DZ str. 24/34: Reši križanko.
 • DZ str. 25/35: Nariši kazalce.
 • DZ str. 25/36: Poveži besede in dobljene stavke zapiši na črte.

 

 • UČB str. 49: Za konec poslušaj in večkrat zapoj pesem IL TEMPO PASSA… (ČAS MINEVA).

 

A presto!

(Visited 35 times, 1 visits today)