Ciao! 🙂

Prejšnji teden smo spoznali izražanje ure v italijanščini, danes pa bomo uro še naprej utrjevali. Poleg tega bomo dodali še nekaj novega besedišča iz vsakodnevnih dejavnosti.

 

LA GIORNATA (DAN)

  • UČB str. 46/1: Oglej si sličice, poslušaj posnetek in sledi opisom pod sličicami ter vsako poveži z ustrezno uro.

 

 

  • V zvezek napiši naslov La giornata ter prepiši izraze in njihove pomene iz naslednje priloge:

La giornata 

  • Poslušaj še vsaj dvakrat ter vadi branje povedi.
  • V zvezek napiši naslov La mia giornata in na isti način opiši SVOJ dan (Povedi ostajajo iste, zamenjaš samo uro, ki velja zate. Po želji lahko tudi sam/-a dodaš kakšen stavek.)

 

  • UČB str. 46/2: Oglej in preberi si prvi dialog ter na isti način dopolni še drugega.

 

Arrivederci!

(Visited 63 times, 1 visits today)