Pozdravljeni učenci, 

danes je že četrtek, pred nami pa slovenščina, kjer bomo ponovili vse kar smo se naučili o samostalniku, pri naravoslovju in tehniki pa spoznali nevarne snovi in kemijske znake.

GOS-VEZAVE (KRITERIJI)

Kot sem vam obljubila, vam pošiljam VEZAVE-KRITERIJI PREVERJANJA ZA UČENCE. Preglejte si ga in morebiti popravite vezave.

Po tem kriteriju bomo ocenili obe vezavi ali v šoli ali pa v pouku na daljavo.

SLJ-Samostalnik–ponovimo   

Danes bomo ponavljali snov o samostalniku.

Za začetek si preglej nalogo, ki si jo imel: REŠITVE-DL-VAJE-SAMOSTALNIK


 1. KORAK: Pred začetkom ponavljanja si oglej pravljico o samostalniku:

https://www.youtube.com/watch?v=P6PocjOSGw0&fbclid=IwAR3B3O–16ecq2QTdzPGGgmWyHj2XGIwatM4gdVIO5xBtdzkO6Tu5pSrKsM

Oglejte si še filmček o samostalniku, ki je na spodnji povezavi in s tem ponovi snov o samostalniku (ni ti potrebno pa poslušati sklanjatve samostalnika, ki jih boš spoznali v 6.razredu, poslušaš samo do 2.37):

https://www.youtube.com/watch?v=RIP9kjCrq4Q&fbclid=IwAR2dcidX0QvgiXQqmEnu2HqgVaFtjiV5ANzczrWq72DcuFuULQMXpGrXqMo


2. KORAK: Pred reševanjem še enkrat preglej vse zapiske v zvezku.

Ponovi:

 1. KAJ JE SAMOSTALNIK?
 2. KAKO GA POIŠČEMO?
 3. S KATERIMI VPRAŠALNICAMI SI POMAGAMO?
 4. S KATERIMI BESEDAMI SI POMAGAMO?
 5. KATERE SPOLE POZNAMO? KAKO DOLOČIMO SPOL?
 6. KATERA ŠTEVILA POZNAMO? KAKO DOLOČIMO ŠTEVILO?

3. KORAK: V zvezek napiši naslova VAJA in prepiši spodnje povedi. Nato podčrtaj vse samostalnike, jih izpiši v slovarski obliki (ohrani ustrezno število) ter določi spol in število.

 • Na mizo sem odložila pet krožnikov, pet žlic, pet vilic, pet nožev in 10 kozarcev.
 • marca se je začela pomlad in kmalu bodo zunaj cvetela številna drevesa in grmi.
 • Na okno sem prilepila pomladne okraske.
 • Pri pouku smo se učili o slavnem slikarju Gauguenu, ki je bil po rodu Francoz.
 • Robček mi je padel na tla, zato sem se sklonila, ga pobrala in ga hitro odvrgla v koš za smeti.

npr.: miza-ž.sp.ed., krožniki-m.sp-mn., ……


4. KORAK: Reši še eno nalogo. Besedilo, boš moral v zvezek prepisat tako, da bo enkrat v dvojini in drugič v množini.

npr. Na mizi je velik krožnik. Brat je nanj položil vilico in žlico.

 • Kako bi to spremenili v dvojino?

Na mizah sta (dva) velika krožnika. Brata sta nanju položila vilici in žlici.

 • Kako pa v množino?

Na mizah so (trije) veliki krožniki. Bratje so na njih položili vilice in žlice.

Isto napravi za spodnje povedi:

 • Na okno sem prilepila pomladne okraske.
 • Robček mi je padel na tla, zato sem se sklonila, ga pobrala in ga hitro odvrgla v koš za smeti.
 • Zjutraj sem pomila okno, saj je bila na njem velika packa.

5. KORAK: Sedaj boš rešil še naloge v DZ, str. 86 in 87.


DODATNA NALOGA:

Poskusi poved pretvoriti v dvojino in še v množino:

Deček je prišel za hlapca k nekemu kmetu. Nekoč se je namerilo, da se je kmet odpravil z ženo v mesto in žena je naročila dečku: »Zdaj boš sam z otrokom, poglej včasih za njim in mu daj jesti!«

 

NIT-Nevarne snovi   

 

 

 

Najprej poslušaj ponovitev snovi o gorenju in gašenju:

 


Preglej si še rešitve DL Gašenje. Prilagam DL z rešitvami.

GAŠENJE rešitve  (DL)


Danes se bomo učili o nevarnih snoveh.

O NEVARNIH SNOVEH in KAKO UKREPAMO, ČE PRIDEMO V STIK Z NEVARNO SNOVJO 

DANAŠNJI CILJ JE:

 • naučiti se, v katerih izdelkih so nevarne snovi (kako jih prepoznamo) in
 • katere nevarnosti so povezane z njimi,
 • naučiti se  pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče

 

 

1. KORAK: Za začetek si oglej video z razlago: https://youtu.be/Sw1pseXpJ5A

ZNAKI ZA NEVARNE SNOVI:

 1. Nekatere snovi so lahko nevarne za zdravje ljudi in živali.
 2. Nekatere snovi imajo nevarne fizikalne lastnosti.
 3. Nekatere snovi  so okolju nevarne.

 

 

 

 

V vsakdanjem življenju se srečujemo z nevarnimi snovmi:

  čistila,

– barvila,

– premazi,

– lepila,

– sredstva za zatiranje žuželk,

– kozmetični izdelki,

– baterije in podobno.

Vemo, da moramo s temi snovmi skrbno ravnati. Tudi ko jih ne potrebujemo več, jih moramo odlagati kot posebne odpadke.


2. KORAK: Oglej si animirani film o nevarnih snoveh ter filmček o prvi pomoči pri zaužitju nevarnih snovi.

NAPO IN NEVARNE SNOVI:  https://youtu.be/5PrAybF5mJg

PRVA POMOČ OB ZAUŽITJU NEVARNE SNOVI: https://www.youtube.com/watch?v=IFHBKKK2AgA


3. KORAK: Na spodnji povezavi boš na spletnih straneh kliničnega centra našel navodila za prvo pomoč pri:    

– zaužitju strupa

– vdihovanju strupa

– brizgu strupa v oči

– politju strupa po koži

NAVODILA ZA PRVO POMOČhttp://ktf.si/prva-pomoc/


4. KORAK: Preberi si vso snov v učbeniku, str. 92-94.


5. KORAK: (NALOGA ZA ODDAJO)

V zvezek nariši preglednico, v katero boš lepo narisal vse znake na nevarnost ter zraven na kratko napiši, kaj znak pomeni. Pri 1. koraku jih imaš vse narisane.

Znakov je 9. Delimo jih v 3 skupine:

 1. SKUPINA: Snovi, ki so lahko nevarne za zdravje ljudi in živali.
 2. SKUPINA: Snovi, ki imajo nevarne fizikalne lastnosti.
 3. SKUPINA: Snovi, ki so okolju nevarne.

Premisli, kako bi naredil najboljšo preglednico. Vse zgoraj našteto naj bo v preglednici razvidno. Preglednico fotografiraj in mi jo pošlji do PETKA.

Učiteljica Nadja 

(Visited 493 times, 1 visits today)