Pozdravljeni!

MATEMATIKA

 • Kot je že v navadi najprej rešitve.
 • SDZ stran 51

1. naloga

48 € : 2 = 24 €        24 € : 4 = 6 €

Odgovor: Menjava gum je za vsak avto stala 24 €.

Odgovor: Menjava ene gume stane 6 €.

2. naloga

45 min : 9 = 5 min     1 h 30 min : 5 min = 90 min : 5 min = 18

Odgovor: Da prevozi en krog porabi 5 minut.

Odgovor: V uri in pol bi prevozil 18 krogov.

3.naloga

Odgovor: Če bi čistila sama bi potrebovala 6 ur.

4. naloga

Odgovor: Porabili bi ravno tako 2 uri.

 

 

 • Danes bomo malo ponavljali.
 • V vajah rešite stran 75.
 • Ponovite tudi poštevanko.

SLOVENŠČINA, SREDA

KAKO SE POGOVARJAMO PO TELEFONU? (SDZ, str. 96)

 • Za začetek si oglejte ppt TELEFONSKI POGOVOR.
 • PRIPONKA
 • TELEFONSKI POGOVOR (1)
 • V zvezek napišite naslov KAKO SE POGOVARJAMO PO TELEFONU?
 • Naredite nalogo, ki je na 6. listu. Pomagate si lahko s primerom telefonskega pogovora (5. list).
 • Po navodilih rešite naloge v SDZ-ju str. 97 (ustno) in 98 (pisno).
 • Na str. 99 rešite še 5. nalogo.

DRUŽBA

STORITVENE DEJAVNOSTI (SDZ, str. 81)

 • Najprej si oglejte ppt STORITVENE DEJAVNOSTI.
 • PRIPONKA
 • STORITVENE DEJAVNOSTI
 • Rešite naloge v SDZ-ju, str. 81 in 82.
 • V zvezek napišite naslov STORITVENE DEJAVNOSTI in prepišite.

 

STORITVENE DEJAVNOSTI

Storitvene dejavnosti ne ustvarjajo novih izdelkov, ampak nam jih le posredujejo ali za nas opravljajo določene storitve. Vse opravljene storitve plačamo.

JAVNE SLUŽBE

Del storitvenih dejavnosti imenujemo javne službe. Skrbijo za oskrbo vseh prebivalcev in normalno življenje v skupnosti. Javne službe, za katere zagotavljajo denar občine ali država, delujejo v ustanovah (vrtci, šole, bolnišnice, muzeji…).

Lep pozdrav Marinka in Mateja.

 

 

 

(Visited 322 times, 1 visits today)