ČAS

Najprej preglejte rešitve nalog iz učbenika, ki ste jih reševali v prejšnjem tednu.

REŠITVE-UČBENIK-154,155


Danes nadaljujemo z novo snovjo. Ukvarjali se bomo s časom.

Čas merimo z urami. Poznamo več vrst ur: ure s kazalci, ure s tekočimi kristali, ki kažejo samo številke, sončne ure, peščene ure, štoparice, …

Ko merimo čas, imamo v mislih krajša časovna obdobja, pa tudi daljša časovna obdobja.

Ura, minuta in sekunda so časovne enote, s katerimi merimo trenutni čas in krajša časovna obdobja.

Za daljša časovna obdobja uporabljamo merske enote danmesec, leto, tudi stoletje in tisočletje.


Najprej bomo ponovili snov iz 4. razreda in izvedeli boste, koliko še znate o času.     

Za začetek si oglej razlago: https://youtu.be/Z3FKSc2Fq50

Pri razlagi je ena napakica, 4. naloga, č) primer. Izračunano je pravilno, napačno pa je vnešen rezultat. Pravilno je 6 let 8 mesecev.

Sedaj si to razlago prepiši v matematični zvezek, tudi račune 4., 5., in 6. naloge:

ČAS-PREPIS V ZVEZEK


Dokončaj 4., 5. in 6. nalogo na str. 162.

Reši še 1. in 2. nalogo na str. 160.

(Visited 153 times, 1 visits today)