Pozdravljeni učenci, 

danes bomo ponovili vse o samostalniku, pri gospodinjstvu pa bomo začeli delati vezave za oceno, zato se bomo potrudili in bomo pridni kot čebelice.

SLJ-Samostalnik-ponavljanje 

Današnjo uro bomo namenili pregledu nalogo in ponavljanju samostalnika. Najprej pa ponovimo zadnjo snov.

a) Ko imamo množinske samostalnike uporabimo vprašalnico:

KAJ SO TO? In odgovorimo TO SO………

To so hlače….

To so očala….

To so brki…..


b) Pri edninskih samostalnikih pa si pomagamo z vprašalnico:

KAJ JE TO? In odgovorimo TO JE …….

To je drevje…

To je jesen…

To je ljubezen….


1. KORAK: Sedaj pa si oglej naloge od zadnjič, pripravi si SDZ, str.  84, 85: https://www.youtube.com/watch?v=W9uiCIoIY_4&feature=youtu.be

Obvezno popravi kar ni prav.  Skenirala sem vam še REŠITVE-SDZ, STR. 84,85     


Še predno se lotimo utrjevanja samostalnika, še enkrat ponovimo celotno snov.

Kako vemo, kaj je samostalnik?

1. Spomni se: samostalniki so besede, s katerimi poimenujem stvari, ljudi, rastline, živali in pojme.

2. Pomagaj si z vprašalnicama KDO ali KAJ?

KAJ JE TO?  To je miza.                                 KDO JE TO? To je Janez.

Če se moram vprašat npr. KOLIKO krožnikov? ………………………… in odgovorim PET.

Potem PET ni samostalnik. Pa še:

Če lahko rečem: Kaj je to? TO JE MIZA, TO JE KROŽNIK Potem je to samostalnik.

ne morem pa reči ….. Kaj je to? TO JE …ODLOŽILA. Odložila torej ni samostalnik.


2. KORAK: Da boš imel pregled nad vsem, prilagam PREGLEDNICO SAMOSTALNIKASAMOSTALNIK-PLAKAT

Natisni si jo ali si jo preriši v zvezek.


3. KORAK: Za ponovitev snovi o samostalniku prilagam DL, lahko si ga natisneš, lahko pa si naloge preprosto prepiši v zvezek in jih rešiš.

VAJE-NA-DL (delovni list)


DODATNA NALOGA (NI OBVEZNA): Sedaj lahko rešuješ naloge na spodnji povezavi:

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r.html

GOS-Vezave            

Pri gospodinjstvu smo se že naučili, da:

  • iz vlaken izdelajo niti,
  • niti izdelajo iz vlaken s predenjem,
  • iz niti izdelajo s statvami tkanino – temu se reče tkanje

 

Kako nastane tkanina?

Niti prevezujejo. Ene niti so navpične, ene potekajo vodoravno.

Navpičnim nitim se reče OSNOVA.

Vodoravnim nitim, ki se jih prevezuje med navpične niti, se reče  VOTEK. 

Zaporedju prevezovanja niti se reče VEZAVA TKANINE.

Vezav je več vrst:

  • platnena vezava      

 

  • keprova vezava     

 

  • atlasova vezava     

 

Preberi si še snov v učbeniku, str. 48-49. Predstavljene imaš vse 3 vezave.

Do naslednjega ponedeljka, 1.6.2020, boš izdelal 2 vezavi, ki sta bolj enostavni: platneno in keprovo. Vsa navodila in razlaga so v priloženih v spodnjih PPT-jih.

Če bomo mogoče šli v ponedeljek v šolo, ju boš prinesel v šolo. Potrudi se pri izdelavi, saj bo to izdelek ocenjen.

Če pa se bomo srečevali še vedno na daljavo, pa mi boš svoja izdelka fotografiral in poslal v ocenitev.


NASVET: Delo ni težko, vendar vzame nekaj časa. Zato ti priporočam, da pričneš z delom že danes.

Načrtuj si delo tako, da boš naredil vsak dan malo. Najprej začni s platneno vezavo, ki je enostavnejša.  Do petka dokončaj platneno vezavo, nato se čez vikend loti še keprove. Tako boš do naslednjega ponedeljka končal obe vezavi.


 

PP-KEPROVA-VEZAVA

PP-PLATNENA-VEZAVA

Učiteljica Nadja

 

(Visited 420 times, 1 visits today)