Pozdravljeni učenci.

JUHU, PETEK JE TU!!!

pa je zopet petek in pred nami je zaslužen vikend.

Danes bomo nadaljevali s potovanjem v prazgodovino. Spoznali bomo kaj se je dogajalo v dobah kovin. Pri slovenščini pa bomo spoznali še zadnjo snov o edninskih in množinskih samostalnikih.

DRU-Prazgodovina, dobe kovin     

Za začetek sem pripravila nekaj za tiste, ki jih zanimajo dinozavri. Zadnjič smo spoznali, da so dinozavri živeli veliko prej, preden je nastal človek, pa poglejmo kakšno je bilo njihovo življenje in kako so se razlikovali: https://www.youtube.com/watch?v=pOq_UeifHqA

Prejšnjo uro smo se podali daleč nazaj v prazgodovini in podrobneje spoznali najstarejše obdobje zgodovine človeštva –  kameno dobo. Ker pri predstavitvi niste mogli izpostaviti glasovne razlage pri PP vam prilagam nov glasovni PP. Ponovite snov in spoznajte, kako je nastal današnji moderni človek: https://youtu.be/gEfgMHNuzz0


Razvoju človeka se reče EVOLUCIJA. Da ti bo vse bolj jasno, si oglej videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=hSSzn4bIwZg


1. KORAK: Spodnje besedilo si prepiši v zvezek in dopolni časovni trak z letnico.

Ponovimo, kar smo se nazadnje naučili: 

Zgodovina je veda, ki proučuje preteklost človeštva.

Zgodovino človeštva delimo v več obdobij:

  1. PRAZGODOVINA: KAMENA DOBA, BAKRENA DOBA, BRONASTA DOBA, ŽELEZNA DOBA
  2. STARI VEK
  3. SREDNJI VEK
  4. NOVI VEK

DRUŽBA, ponedeljek, 30. 3. 2020

Iz časovnega traku vidimo, da je PRAZGODOVINA najstarejše obdobje, ki je bilo pred našim štetjem (predno so k nam prišli Rimljani). Pod njo uvrščamo kameno, bakreno, bronasto in železno dobo.

Iz časovnega traku vidimo tudi, da je kamena doba najstarejše obdobje v prazgodovini, ki je trajalo od 500 000 pr.n.št. – 2700 pr.n.št. (pod kameno dobo v časovnem traku dopiši letnico od kdaj do kdaj je trajala)

 


2. KORAK:

Danes bomo spoznali naslednje tri dobe kovin: BAKRENO, BRONASTO IN ŽELEZNO
Poslušaj razlago: https://www.youtube.com/watch?v=8L4tP4sOUX8&feature=youtu.be

Na koncu razlage je bila tudi omenjena vaška situla, o kateri sem pozabila povedati par besed:

Najznamenitejša izkopanina na Vačah in sploh na Slovenskem (v vseh obdobjih, ki jih raziskuje arheologija) je t. i. situla z Vač.

Situla je (bronasta pločevina) obredna posoda, s pritrjenim ročajem in po navadi okrašena z reliefnimi podobami in ornamenti. Najverjetneje je bila namenjena točenju pijače na slovesnostih.

NALOGA: Na zemljevidu Slovenije poišči Vače VRČ VAČE oz. Vaška situla

Vače so kraj v Občini Litija. Od Litije so oddaljene 12 km, od Ljubljane pa 36 km. Znane so predvsem kot najdišče »vaške situle«. V bližnji kraja je vas Slivna (pod istoimenskim hribom), kjer je geometrično središče Slovenije (GEOSS). V okolici Vač je bilo izkopanih čez 2.000 grobov iz železne dobe, kar Vače uvršča med največja grobišča tega obdobja v srednji Evropi.

Najbrž si hitro ugotovil, zakaj so Vače tako pomembne, zato si oglej videoposnetek o VAŠKI SITULI : https://www.youtube.com/watch?v=OI-WwzojLno

 

 


Sedaj si oglej še videoposnetek o KOLIŠČIH:

https://www.youtube.com/watch?v=le2iSa1O1Lc&fbclid=IwAR2AKWd1JstF4oK0FHz2B9GE3lKkGcDFr2zQr_qm4__MM-9bhhCXAbeQ7kQ

Oglej si še PRIHOD KOLIŠČARJEV NA LJUBLJANSKO BARJE: https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o


 3. KORAK: Sedaj si preberi besedila o vseh treh dobah kovin in odgovori na zastavljena vprašanja.

DOBE KOVIN-BESEDILO

DOBE KOVIN-VPRAŠANJA

DL z vprašanji si lahko natisneš in prilepiš v zvezek ali pa vprašanja prepišeš in nanje odgovoriš.

SLJ-Edninski in množinski samostalniki 

 

Še prej, ko se podamo v svet edninskih in množinskih samostalnikov, si še enkrat oglej posnetek o samostalnikih in ponovi snovi, ki smo se jih učili.

Od 2min 57 sekund naprej pa boste spoznali tudi edninske in množinske samostlanike:  https://www.youtube.com/watch?v=j9X-4yrNdHA&fbclid=IwAR0C9Fo4x5GUc0ylQL6UMYbRQEPsT3ubAcOcWQjwT63Aa0wyIWB5g4oY4iE

Danes nadaljujemo s samostalniki. Spoznali boste, da so nekateri samostalniki posebni.


Napiši naslov: EDNINSKI IN MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI

 

1. KORAK: Prepiši si v jezikovni zvezek:

Nekateri samostalniki so vedno le v množini – pravimo jim množinski samostalniki,  nekateri pa so vedno le v ednini – pravimo, da jih ne moremo šteti, da so neštevni.

Edninski samostalniki    

Neštevni edninski samostalniki poimenujejo snov (npr. sneg, kri, voda, mleko, moka, pesek…), skupino (npr. mladina, grmičevje) ali pojem (npr. upanje, mir), teh stvari ne moremo šteti, zato jih vedno uporabljamo v ednini.
  • Mleko je bele barve.
  • Grmičevje je ozenelo.

Uporabljamo besedico JE, čeprav mislimo na veliko količino.  npr.: To JE mleko….

Teh samostalnikov ne moremo šteti: npr. eno mleko, dve mleki, tri mleka. Uporabljati moramo mersko enoto: npr. 1 liter mleka, 2 litra mleka, 3 litri mleka…

EDNINSKI SAMOSTALNIKI SO LAHKO SAMO V EDNINI, NE POZNAJO NE DVOJINE IN NE MNOŽINE. Pomagamo si z besedicama TO JE … mleko, jesen, drevje, grmičevje, mir, sneg, …

Oglej si še posnetek o EDNINSKIH SAMOSTALNIKIH: https://www.youtube.com/watch?v=Qmcwl4gnxqE


 

Množinski samostalniki 

Množinski samostalniki so tisti samostalniki, ki jih vedno uporabljamo samo v množini. Gre za samostalnike, kot so sani, gosli, možgani, vrata. 

Primera:

  • Vrata so se pokvarila.
  • Možgani so pomembne organ.

 

MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI SO LAHKO SAMO V MNOŽINI, NE POZNAJIO NE EDNINE NE DVOJINE. POMAGAMO SI Z BESEDICAMI TO SO…….vrata, hlače, vilice, očala, rokavice, …

 Oglej si še posnetek o MNOŽINSKIH SAMOSTALNIKIH: https://www.youtube.com/watch?v=ZMm78cehqzE&fbclid=IwAR1OIaTgqVHxhO37ZeVqq-sDh5ljub04Ewtp8vdy_Mr7vZso-hJZ5U4Yi2w

V posnetku je tudi sklanjanje samostalnika, ki pa ga boste spoznali v 6.razredu.


2. KORAK: Preriši si spodnjo razpredelnico povzetka snovi:

 

EDNINSKI SAMOSTALNIKI MNOŽINSKI SAMOSTALNIKI
 – so samo v ednini  – so samo v množini
 – pomagamo si z besedico to JE…..  – pomagamo si z besedico to SO…..

TO SO:

snovi (moka, sladkor, voda, železo, ….)

 

pojmi (ljubezen, veselje, smeh, …)

 

skupine (mladina, srnjad, grmovje, …)

MOŠKI SPOL:

TISTI brki SO……

 

ŽENSKI SPOL:

TISTE škarje SO…

 

SREDNJI SPOL:

TISTA drevesa SO…..

 


3. KORAK: Sedaj si preberi še razlago v SDZ, str. 83.
Nato reši vaje v SDZ1.del, str. 84,85.

 

TI JE USPELO PRITI DO KONCA? 

ČE TI JE, SE LAHKO ODPOČIJEŠ, SAJ SI SE RES POTRUDIL.

PRED TEBOJ JE TOPEL IN LEP VIKEND. UŽIVAJ V SONČKU

Učiteljica Nadja

 

(Visited 474 times, 1 visits today)