Salve! Come state? 🙂

PASSATO PROSSIMO II – UČB str. 44

V 1. enoti smo spoznali tvorbo preteklika s prehodnimi glagoli (= tistimi, ki imajo slovnični predmet). Tokrat bomo spoznali tako imenovane neprehodne glagole (brez slovničnega predmeta). Prepiši v zvezek ali natisni razlago iz naslednje priponke:

PASSATO PROSSIMO II

Za dodatno razlago si oglej še naslednja videoposnetka:

https://www.youtube.com/watch?v=iuwmql6zzY0

https://www.youtube.com/watch?v=bKpWMy86NLk

 

  • UČB str. 44/1: Dopolni povedi s preteklikom neprehodnih glagolov.
  • UČB str. 44/2: Izberi slovnično pravilno poved.

 

 

PARTICIPI PASSATI IRREGOLARI II

Sedaj je na vrsti še drugi del nepravilnih glagolov. Njihov pomen poišči v slovarju. Seznam vsebuje tako prehodne glagole, ki tvorijo preteklik s pomožnim glagolom AVERE kot tudi neprehodne glagole, ki tvorijo preteklik s pomožnim glagolom ESSERE.

 

  • UČB str. 44/3: Kaj so naredile naslednje osebe? Zapiši povedi z danimi glagoli v času passato prossimo. Naloge vsebuje nepravilne glagole v pretekliku, ponovno z AVERE in ESSERE, zato bodi pazljiva, s katerim glagolom uporabljamo kateri pomožnik (torej ali AVERE s prehodnimi glagoli, ali ESSERE z neprehodnimi).

 

  • Naloge 1-3 na str. 44 slikaj in pošlji do konca tedna.

 

Ci vediamo!

(Visited 16 times, 1 visits today)