Pozdravljeni učenci 9. razreda, veselim se srečanja z vami v naslednjih tednih. K pouku prinesite zvezek, delovni zvezek 2 in učbenik. Danes objavljam novo snov in nalogo, ki jo bom ocenila po priloženih kriterijih. Prilagam tudi preverjanje iz poglavja Evolucija. Odgovore zapišite v zvezke, da jih ob našem prvem srečanju pregledamo. Vprašanja iz preverjanja bodo tudi za ustno ocenjevanje za tiste, pri kateri bo to potrebno.

Nada Bubnič

BIOTSKA RAZNOLIKOST SE RAZVIJA Z EVOLUCIJO

EVOLUCIJA JE TEMELJNA LASTNOST ŽIVEGA

KRITERIJ OCENJEVANJA PRI DELU NA DALJAVO

(Visited 140 times, 1 visits today)