UTRJEVANJE ZNANJA

Danes sledi pregledovanje nalog – preverjanja znanja. Prilagam vam rešeno preverjanje. Natančno preglejte in seštejte, koliko točk bi imeli. Pri preverjanju sem določene naloge narobe točkovala, zato si jih popravi   (1. naloga = 9 točk, 10. naloga = 6 točk; skupaj = 47 točk).

KRITERIJ OCENJEVANJA BI BIL TAK:

47-42=5

41-38=4

37-31=3

30-24=2

23-0=1

REŠITVE:


Ob 10.00 se bomo srečali na zoom-u. Kdor želi, naj se pridruži vajam iz matematike oz. morebitni razlagi snovi, ki vam še delajo težave. Povezavo sem vam poslala v sporočilo.


Današnja naloga: rešili boste naloge iz DL, ki ga prilagam. Lahko si naloge tudi prepišete v zvezek in rešite.

PISNO DELJENJE – UTRJEVANJE ZNANJA

(Visited 206 times, 1 visits today)