Pri glasbeni umetnosti boš v drugem polletju prejel eno oceno. Ta bo oblikovana iz dveh delov:

  1. Naloge opravljene v šoli pred in po izolaciji
  2. Sodelovanje v obdobju učenja na daljavo

V času, ko smo še bili v šoli, si že izkazal nekaj svojega znanja iz petja pesmic in teoretičnih vprašanj. Na enak način bomo nadaljevali po vrnitvi v šolo.

Iz časa učenja na daljavo pa bom upoštevala tvoje sodelovanje. Doslej sem ti zastavila 4 naloge, danes pa dobiš še zadnjo, peto nalogo.

Če boš po navodilih opravil in poslal vse naloge, boš zelo uspešen.
Če boš eno nalogo pozabil opraviti in poslati, boš še vedno uspešen.
Če boš pozabil opraviti in poslati dve nalogi, boš manj uspešen.
Če boš pozabil opraviti in poslati tri ali več nalog, ne boš uspešen.

 

Če sodiš med učence, ki nalog doslej še niso poslali, naredi to TAKOJ!

Ocena, ki jo bom na koncu vpisala v redovalnico, bo kombinacija vsega zgoraj naštetega.

učiteljica Damjana

(Visited 73 times, 1 visits today)