Dragi petošolec!

Pri glasbeni umetnosti boš v drugem polletju prejel eno oceno. Ta bo sestavljena iz dveh delov:

  1. Že opravljene naloge iz časa, ko smo še bili v šoli
  2. Sodelovanje v obdobju učenja na daljavo

V času, ko smo še bili v šoli, si predstavil svoje poznavanje pesmic in mogoče tudi odgovoril na nekaj teoretičnih vprašanj.

Do konca šolskega leta pa bom upoštevala tvoje sodelovanje. Dobil boš 3 obvezne naloge, prvo že danes. Rešitve mi boš poslal preko easistenta po navodilih, ki jih bom zapisala.

NALOGO MORAŠ POSLATI PREKO SPOROČILA, NE PREKO KANALA ZA GUM!!!

Za vsako nalogo boš dobil moj komentar in jo po potrebi lahko dopolnil ali popravil.

Če boš po navodilih opravil vse naloge, boš zelo uspešen
Če bo eno nalogo pozabil opraviti, boš še vedno uspešen
Če boš pozabil opraviti dve nalogi, boš manj uspešen.
.Če nalog ne boš opravil, boš neuspešen.

 

Ocena, ki jo bom ob koncu šolskega leta vpisala v redovalnico, bo kombinacija petja, teorije in sodelovanja.

učiteljica Damjana

(Visited 79 times, 1 visits today)