Pozdravljeni!

Pa poglejte kaj vas čaka danes. Nič težkega, kar veselo na delo.

MATEMATIKA

 • Danes se boste v SDZ- ju vrnili malo nazaj in sicer na stran 6.
 • KROG IN KROŽNICA – ta naslov napišite tudi v brezčrtni zvezek.
 • Narišite in prepišite

(Narišite  s šablono ali pa obrišite kakšen predmet. Ne uporabljajte še šestila)

 • Krog je geometrijski lik.
 • Krožnica je sklenjena kriva črta, ki omejuje krog.
 • Krožnico lahko narišemo s preprostimi pripomočki:

–  Obrišemo kozarec, krožnik, lepilni trak …

 • Ko predmet odmaknemo, vidimo krožnico.
 • Če pobarvamo notranjost krožnice, dobimo geometrijski lik – krog.
 • Rešite 1. Nalogo na strani 7.

 

SLOVENŠČINA

KAKO IZREKAMO OPRAVIČILO?

 • Rešitve naloge, ki ste jo naredili včeraj.

SDZ, str. 89 nal. 1

a) Opravičili so se.

b) Po besedah oprostite, opravičujem se.

c) Gospodu učitelju.

č) Ker ni prišla pravočasno k pouku.

d) Ker ji je ušel mucek in ga je morala poiskati.

e) Gospe učiteljici.

f) Ker ne zna rešiti naloge.

g) Ker ne razume navodila za nalogo.

h) Gospe profesorici v glasbeni šoli.

i) Ker ne bo mogel priti v glasbeno šolo.

j) Ker ima istočasno v šoli vaje za nastop.

 

 • Danes nadaljujemo z delom v SDZ-ju, str. 90. nal. 4. Ker nimate možnosti, da bi si s sošolcem izbrala eno od fotografij in zaigrala podoben prizor, boste pogovor namesto zaigrali, napisali v zvezek.
 • Pri 5. nalogi prosite za pomoč starše, brate ali sestre.
 • Ustno odgovorite še na vprašanja v oblačkih na str. 91 in dopolnite besedilo spodaj na isti strani.

 

Ne pozabite na videokonferenco ob 11.00

Lep pozdrav Marinka in Mateja

 

(Visited 277 times, 1 visits today)