Sreda : Pozitivne Misli

MATEMATIKA

 • V prilogi vam pošiljava rešitve včerajšnjega preverjanja znanja.
 • MAT – POPRAVA PREVERJANJA
 • Popravite si .
 • Seštejte točke in nama pošljite zgolj število točk.
 • Pripravite si šestilo in brezčrten zvezek , ker ga bomo v prihodnjih dneh potrebovali.

 SLOVENŠČINA

KAKO IZREKAMO OPRAVIČILO?

 • Preberite besedila v oblačkih pri 1. nalogi na str. 88 v SDZ-ju in odgovorite na vprašanja na naslednji strani.
 • Ustno rešite še 2. in 3. nalogo.
 • Oglejte si ppt Opravičilo in sestavite ustrezna opravičila k danim sličicam ( zadnji list). Napišite jih v zvezek (naslov: KAKO IZREKAMO OPRAVIČILO?).
 • OPRAVIČILO

DRUŽBA

 • Prejšnjo uro ste se seznanili z obrtjo. Danes se boste naučili še nekaj o industriji, ki se je razvila iz obrti.
 • Najprej si oglejte ppt OD OBRTI DO INDUSTRIJE – INDUSTRIJA
 • OD OBRTI DO INDUSTRIJE – INDUSTRIJA
 • Rešite naloge na str. 79 in 80 v SDZ-ju.
 • Novo snov si zapišite v zvezek (priponka).
 • OD OBRTI DO INDUSTRIJE

 

OCENJEVANJE!!!

Sedaj pa še naloga do naslednjega tedna. Izbrali si boste eno od obrti, ki so bile predstavljene prejšnjo uro (Obrti na Slovenskem). Poiskali boste ustrezne podatke in slike (lahko tudi narišete) ter izdelali plakat. Plakat bova naslednji teden ocenili. Fotografijo nama morate poslati najkasneje do srede, 20. 5. 2020, do 14.00. V kolikor do takrat ne bova dobili vašega izdelka, bo ocena negativna. Navodila za izdelavo plakata in kriterije ocenjevanja imate v priponki. Prosiva, da ste pozorni in upoštevate res tisto, kar je v navodilih. Od tega je odvisna vaša ocena.

IZDELAVA PLAKATA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

Navodila si preberite že danes. V četrtek, 14. 5. 2020,  se ob 11.00 dobimo na videokonferenci, kjer boste lahko vprašali, če vam kaj ne bo jasno. Link za videokonferenco vam bova poslali petnajst minut pred konferenco v kanal.

KAKO SE PRIDRUŽITE VIDEOKONFERENCI? SLEDITE NAVODILOM.

 • Kliknete na link, ki sva vam ga poslali.
 • OPEN LINK
 • I AGREE
 • JOIN WITH VIDEO
 • POČAKATE
 • JOIN WITH COMPUTER AVDIO

V kolikor se ne boste mogli prijavit, nama lahko kasneje sporočite, kje ste imeli težave. Poizkusili jih bomo rešit do naslednjega tedna, ko bi se zopet dobili. Če pa imate kakšna vprašanja v zvezi s plakatom, nama lahko pišete tudi preko eAsistenta.

Lepo se imejte in se vidimo jutri.

Mateja in Marinka

(Visited 620 times, 1 visits today)