Pozdravljen, četrtošolec!

Pri glasbeni umetnosti boš v drugem polletju prejel eno oceno. Ta bo sestavljena iz dveh delov:

  1. Že opravljene naloge iz časa, ko smo še bili v šoli
  2. Sodelovanje v obdobju učenja na daljavo

 V času, ko smo še bili v šoli, si predstavil svoje poznavanje pesmic, oblikoval si vabilo za glasbeno prireditev in odgovoril na nekaj teoretičnih vprašanj. 3 učenci vabila niste oddali, 6 pa se vas je odločilo, da boste nalogo še dopolnili. Če si ti med njimi, ti bom poslala sporočilo in pričakujem, da nalogo opraviš do 20. maja.

Do konca šolskega leta pa bom upoštevala tvoje sodelovanje. Naloge, ki jih bom zastavila, mi boš poslal preko easistenta oz. po navodilih, ki jih bom zapisala. Za vsako nalogo boš dobil moj komentar in jo po potrebi dopolnil ali popravil. Dve nalogi si že dobil – načrt in izdelava recikliranega glasbila. Eno nalogo boš dobil danes, do konca šolskega leta pa še dve nalogi.

Če boš po navodilih opravil vse naloge, boš zelo uspešen.
Če boš eno nalogo pozabil opraviti, boš še vedno uspešen.
Če boš pozabil opraviti dve nalogi, boš manj uspešen.
Če boš pozabil opraviti tri ali več nalog, ne boš uspešen.


Ocena, ki jo bom ob koncu šolskega leta vpisala v redovalnico, bo kombinacija petja, vabila, teorije in sodelovanja.

učiteljica Damjana

(Visited 157 times, 1 visits today)