Hello students! How’s it going? Today we’ll talk about weddings and we’ll revise two future tenses, as well. 🙂

 

  • Oglej si naslednje videoposnetke, v katerih so predstavljene različne tradicije ob porokah po celem svetu.

https://www.youtube.com/watch?v=CEvHJlSdNMo

https://www.youtube.com/watch?v=8H5PBU62prA

https://www.youtube.com/watch?v=CX9erbcVu9Q

 

  • UČB str. 74/1: Oglej si sliko – desno zgoraj – in v »exercise« zvezek napiši naslov Weddings ter odgovori na vprašanja pri nalogi.
  • V »glossary« zvezek napiši naslov Weddings in s trani 126-127 prepiši besedišče, ki se nanaša na poroke ter mu v slovarju poišči pomen. Oglej si videoposnetek, na katerem je predstavljeno besedišče.

https://www.youtube.com/watch?v=N7zWcegwsyQ

  • UČB str. 74/2: Preberi in poslušaj dialog (na https://www.irokus.si/). V »exercise« zvezek napiši naslov They’re going to get married in reši nalogo B – odgovori na vprašanja.
  • UČB str. 75/3: V »exercise« zvezek napiši naslov The future with ‘will’ and ‘going to’ ter prepiši in dopolni moder okvirček. (Rešitve po vrsti: Will, won’t, will, won’t, going to)
  • Preberi si dodatno razlago obeh časov v DZ str. 90-91/22 ter okvirček Remember! v UČB str. 75.
  • UČB str. 75/4a (Izberi pravo možnost – will ali going to.) in 4b (Dopolni povedi z glagoli v oklepajih ter will/won’t be able to).
  • DZ str. 52-53:1-3

 

NALOGE ZA HITREJŠE UČENCE:

  • UČB str. 75/5
  • DZ str. 53/5

 

Bye for now!

(Visited 84 times, 1 visits today)