Devetošolci, lepo pozdravljeni!

Pri zgodovini si danes najprej poglejte videoposnetek na drugi drsnici na PowerPointu. Nato si v učbeniku preberite stran 126 in 127 in si v zvezek prepišite PowerPoint Kako je politika vplivala na razvoj gospodarstva. Rešite naloge, ki so na zadnjih drsnicah, s pomočjo učbenika.

Pošiljam vam rešitve od prejšnjega tedna REŠITVE Leta pomanjkanja in revolucionarnih sprememb . Svoje odgovore si preglejte in popravite.

Ne pozabite se učiti 🙂

Vse dobro,

Sara

(Visited 138 times, 1 visits today)