9.a in 9.b

Danes naredite vse naloge za ponavljanje v spletni učilnici. Nato si pozorno oglejte dokumentarno oddajo Slovenski vodni krog: Sava Bohinjka

V zvezek odgovorite s celimi povedmi na spodnja vprašanja. Nalogo fotografirajte in mi jo do 18. 5. 2020 pošlite na polonica@gmail.com ali preko kanala.

1. Katero Prešernovo delo se navezuje na območje Save Bohinjke?

2. Kakšna je usoda Bohinjskega jezera (in tudi ostalih jezer)?

3. Naštej vodne športne aktivnosti ob Savi Bohinjki?

4. Opiši značilnosti barja in pojasni, zakaj so barja pomemben ekosistem.

 

(Visited 187 times, 1 visits today)