Pozdravljeni učenci.
Šolsko leto bomo letos zaključili na povsem neobičajen način. Ocene pri predmetu GEO bomo dobili z ustnim spraševanjem preko ZOOM konference. Datumi ocenjevanja za posamezne učence so objavljeni v eAsistent SPOROČILA.
Prilagam kriterije za ustno spraševanje. Kriterij ocenjevanja je bil sprejet na aktivu družboslovja.
Kriterij za ustno spraševanje pri predmetu GEO
Učenec odgovarja na pet vprašanj, glede na znanje je ocena:
5 – gladko znanje, uporaba znanja
4 – nekoliko pomoči,
3 – pomoč učitelja, dodatno vprašanje,
2 – slabo znanje
1 – ne dosega minimalnih ciljev

Mariza Golle

(Visited 208 times, 1 visits today)